Hem
Nyheter
Analyser
Spelfond
Forum
Länkar
Spelskola
Verktyg
Medlemmar
Din profil
Registrera
Om oss
Partners
Annonsera
Kontakt
Logga in
Spelstrategier
Ordet "spelstrategier" är vanligt förekommande för många spelare, oavsett om man är en amatör eller en proffsspelare. Inom detta begrepp ingår även nåt som på engelska kallas "Money Management" och innebär hur man förvaltar och hanterar den kassa som man har till förfogande. Hur man förvaltar denna kassa på bästa sätt finns det många teorier om och således inget enskilt och överlägset framgångsrecept. Det gäller att hitta en strategi som passar just dig beroende på din egen kunskap, den tid du lägger på spelandet samt vilket mål du har med ditt spelande. I denna del av spelskolan redovisas de vanligast förekommande strategierna och ambitionen är även att hjälpa dig välja den som passar dig bäst.

Om man tar seriöst på sitt spelade så bör man ha vissa matematiska kunskaper då det finns ett hav av formler och andra statistiska hjälpmedel. Om du inte har dessa så presenteras de vanligaste nedan:

Movebet och Kellys formel
Kellys formel ingår i vad man kallar "Movebet". Detta innebär att insatserna kan skilja sig mellan olika spelobjekt beroende på hur starkt man anser att ens egen värdering är. Vanligtvis har man ett intervall på insatsen mellan 1-6 %. Kellys formel har som utgångspunkt hur mycket av din befintliga kassa som du skall satsa på ett enskilt spel. Grunden till denna formel är att du själv måste göra en värdering av sannolikheten att en viss match får ett visst utfall. Vanligtvis utgår man från 40-30-30 och flyttar över procentenheter tills man anser att värderingen stämmer beroende på exempelvis skador, form m.m. När din värdering är klar jämförs den sedan med vad marknaden (d.v.s. spelbolagen) erbjuder. Beroende på hur väl din värdering stämmer med marknadens så uppstår ett över/under odds. Man förutsätter ju alltid att de spel som läggs är till ett överodds! För att tydliggöra detta följer ett exempel:

Antag att Juventus möter Milan. Du värderar en seger för Juventus till 40 %. Om man omvandlar 40 % till ett odds (se de inverterade värdena) får man 2,50, vilket speglar din värdering på denna match. Men antag då att marknaden (spelbolagen) ger dig 2,70 i odds på att Juventus vinner. Ett överodds har då uppstått och gör objektet spelvärt. Men hur mycket av din kassa ska du då spela för? Formeln nedan hjälper dig:

% av kassan =   
odds* marknadsodds - 1
marknadsodds - 1

Den första variabeln (odds) är det odds som du kommit fram till genom din värdering, således 2,50. Detta odds inverteras tillbaka till en procentenhet (2,50 = 0,40), i det här fallet 0,40. Sedan multipliceras 0,40 med marknadsoddset (2,70), vilket sedan subtraheras med 1. För in dessa uträkningar i första delen av formeln ( 0,40*2,70 -1) och du får fram siffran 0,08. Den andra delen av formeln är att endast att marknadsoddset (2,70) och subtrahera med 1, vilket blir 1,70. För att slutgiltiga uträkningen blir således; 0,08 / 1,70 = 0,047 (4,7%). Du skall alltså satsa 4,7% av din kassa på detta spelobjekt. Men en kassa på 1000 kronor satsas 47 kronor.

En annan variant på samma formel är att räkna ut summan direkt.

% av kassan =   
marknadsodds * din värdering i % - 1
marknadsodds - 1

Således: (2,70 * 0,40 - 1) / (2,70 - 1) = 0,047


Säkerhetsmarginal och bokföring
Något som en seriös spelare bör göra är att föra bok på sina spel, både vad gäller Hit-rate ( antal objekt som du tippat rätt av totalt antal matcher), ROI ( Return on investment, d.v.s. hur mycket du får tillbaka på satsad krona) och Genomsnittligt odds. Gör man inte det är det svårt att veta vilken strategi som bäst passar en själv. Det är också lätt att tro att man är en bättre spelare än vad man egentligen är.

Bokföringen hjälper också ifall du vill ha med en säkerhetsmarginal som komplement till din Kellys formel. Säkerhetsmarginalen innebär kort och gott hur många spel som du tippar rätt utfall på. För att få en någorlunda rättvis bedömning av hur skicklig tippare du är så visar det sig först efter 800-1000 lagda spel eftersom man då både inräknar upp - och nedgångar. Men en mindre summa på 100 spel kan ändå ge en fingervisning. Säkerhetsmarginalen sätts in i Kellys formel;


% av kassan =   
marknadsodds * din värdering i % - 1
(marknadsodds - 1) / Säkerhetsmarginalen

Syftet med säkerhetsmarginalen är alltså att reglera din insats efter din skicklighet. Har du en låg Hit-rate så satsar du mindre och vinner/förlorar mindre. Tanken är att du blir en bättre spelare med tiden vilket också förbättrar din säkerhetsmarginal och ökar dina insatser. Antag att du tippar rätt på 57 % av dina lagda spel. Säkerhetsmarginalen blir då 1 / 0,57 = 1,75. Om det sedan läggs till i exemplet ovan så ser formeln ut på följande sätt:


% av kassan =   
2,70 * 0,40 - 1
(2,70 - 1) / 1,75
= 0,026 (2,6 % av kassan)


Fördelar och nackdelar med Movebet
Fördelarna med Movebet är att du får en struktur i din kassahantering. Du kan missa flera antal spel utan att du för den skull blir helt bankrutt. Problemet med Movebet är just att du måste vara en skicklig spelare på flera olika plan. Det räcker således inte med att kunna tippa ett rätt utfall på ett objekt utan du måste också veta hur pass rätt detta objektet är. Detta är väldigt svårt och det krävs både kunskap och erfarenhet för att denna strategi ska vara lönsam.


Flatbet
Flatbet kan ses som motsvarigheten till Movebet när det gäller kassahanteringen. Man spelar för samma belopp på sina objekt oavsett vad det är för typ av spel. Ett vanligt spektra är att spela mellan 1-3 % av sin kassa. Denna strategi kan uppfattas som väldigt stereotyp eftersom det krävs en stor disciplin att hela tiden hålla sig till samma belopp oavsett om du är inne i ett "flyt" eller inte. Däremot är Flatbet inte en sämre strategi än Movebet, snarare tvärtom, eftersom du slipper värdera och laborera med insatserna och därmed minskar risken.

Däremot finns det en del krav som man måste uppfylla för att en Flatbet strategi ska var lönsam. I grunden gäller det att ha rätt i sina spel minst 50 % av gångerna om oddset överstiger 2,0. Även i denna strategi har man fördel över att föra bok över sitt spelande. Om man antar att istället tippar rätt i 60 % av fallen så kan man på det sättet få en marginal och kunna frångå kravet på minst 2,0 i odds. Exempel;

Anta 60 % rätt i utfall, 1 / 0,60 = ca 1,67, således räcker det med ett genomsnittligt odds på över 1,67 för att bli lönsam. Dock skall man vara medveten om att 60 % är en relativt hög siffra i antalet rätt.

Martingale
Detta är ett gammalt och beprövat system som är baserat på sannolikheten att förlora oändligt många gånger i rad. Exempel; du startar med att lägga ett spel, om du vinner så lägger du ett till, men om du förlorar så dubblar du den senaste insatsen. För varje gång du förlorar så dubblar du nästa spel. När du vinner är tanken att du får igen dina förluster och går med en liten vinst. Martingale systemet kräver en stor bank, har en väldigt låg tillbakabetalning och har en väldigt hög risk. Till slut kommer du ofta upp till en övre limit (d.v.s. du får inte lägga högre summor på ett spel) vilket gör att detta system inte fungerar! Om din kassa tar slut eller om du når den övre limiten så finns det ingen chans att återvinna förlusterna.

Spelformer »
Logga in
Användarnamn:
Lösenord:

Omröstning


Visa resultat »

Fakta
Analyser: 0
Aktiva analyser: 0
Länkar: 0
Inlägg: 0
Medlemmar: 0
Senaste:
Inloggade:
Visa inloggade »

Tipsa en vän
Klicka här för att tipsa en vän om spelanalys.nu!

Sportfloskel
""